حضانت فرزند

حضانت از ریشه حضن و به معنای زیر بال گرفتن، در برگرفتن؛ در دامن خود پروردن و پروراندن؛ دایگی و پرستاری کودک است. معنای اصطلاحی آن عبارت است از: نگهداری و مراقبت فرزند توسط افرادی که قانون تعیین کرده است. و در درجه نخست پدر و مادر حضانت فرزند را به عهده دارند.
حضانت هم از جنبه مادی مطرح است و هم از جهت معنوی؛ به این معنا که نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد اوست؛ از جمله تهیه خوراک ، پوشاک و مسکن و در صورت بیماری بهره مندی از پزشک و دارو و درمان، و به طور کلی هر آن چه برای دوام و بقای طفل لازم است. نگهداری محسوب می شود و در کنار پرورش و رشد و نمو جسمی، رشد معنوی طفل نیز ضروری است. شناخت محیط و آداب و رسوم و آشنایی با فرهنگ جامعه ای که خانواده در آن زندگی می کند و آشنایی با افتخارات فرهنگی این جامعه و امکان تحصیل که مهم ترین وسیله ی پرورش روحی و روانی طفل است به عنوان تربیت مطرح می شود.

وکیل امور قراردادها ، وکیل قرارداد ، ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت دادگستری وانعقاد، اجرا و پشتیبانی کلیه دعاوی و مسائل راجع به قراردادها از قبیل توصیف قراردادها، مشارکت مدنی، قرارداد مشارکت، داوری در قراردادها توسط وکیل قراردادها

منبع : گروه وکلای حق طلب |حضانت فرزند منبع : گروه وکلای حق طلب |حضانت فرزند منبع : گروه وکلای حق طلب |حضانت فرزند منبع : |حضانت فرزند منبع : گروه وکلای حق طلب |حضانت فرزند
برچسب ها : حضانت ,قراردادها ,فرزند ,وکیل ,نگهداری ,پرورش ,حضانت فرزند